Yönetilebilir Servisler

Kurumların veya işletmelerin temel konsantrasyonları varlık sebebi oldukları konular üzerinedir. En büyük yatırımlarını bu konular üzerinde değerlendirirler ve tüm süreçler bu konuların etrafından şekillenir. Bilgi teknolojileri konusu da bu süreçlerden bir tanesidir. Organizasyonunuzdaki  bilgi teknolojileri yatırımı gerçek iş süreçlerinize bağlı olarak  oluşturulur ve şekillendirilir (Business Driven).

Temel üretim yada hizmet sahasının dışında yapılacak yatırımın işletmesi,maliyetleri ve yönetimi asıl iş süreçlerinin yavaşlamasına sebeb olmaktadır.

Yönetilebilir servisler, bilişim teknolojileri içerisinde yer alan bir çok konuda organizasyonun ihtiyaç duyacağı kaynakların hizmet olarak satın alınarak zaman, maliyet, kaynak gibi en önemli başlıklarda büyük avantajlar sağlar.

Yönetilebilir Servisler sizin için doğru bir servis tercihi mi?

IT altyapınızı yönetmek için kullanacağız kaynakların “in-house” mi yoksa “out-source”  mi olup olmadığını belirlemeden önce bizimle irtibata geçin.

  • Alt yapınız bu hizmeti almak için uygun mu?
  • Yönetilebilir servis ihtiyacınız var mı?
  • Öz kaynak kullanım maliyetlerinizi hesapladınız mı?
  • Hangi kategoride yönetilebilir servis ihtiyacınız var?
  • Öz kaynaklarınızın ne kadarını kullanacaksınız?

Yönetilebilir Hizmetler Kategorileri

Yönetilebilir Ağ Servisleri

Yönetilebilir Veri Merkezi Servisleri

Yönetilebilir Güvenlik Servisleri

Yönetilebilir Bütünleşik Servisler

Yönetilebilir Ağ Servisleri

Yönetilebilir Ağ hizmetleri, BT altyapınızın içerisinde bulunan tüm ağ cihazlarını kapsar. Süreklilik,verimlilik, gibi iş konunuzun ihtiyacı olan en önemli kavramların doğrudan etkileyicisi konumundadır. Platformunuzda bulunan, Sunucular, uygulamalar ,bilgisayarlar,yazıcılar, güvenlik cihazı gibi aklınıza gelebilecek her türlü sistem ağınızın üzerinde bulunmaktadır. Böyle kritik bir öneme sahip ağınızın 24 saat izlenmesi, erişime ilişkin taleplerin karşılanması üretilen logların toplanması ve raporlanması gerekmektedir. Bunun dışında ağ cihazlarının takibi, yazılımlarının güncellenmesi, olası donanım arızalarında müdahele edilmesi gerekmektedir.

Yönetilebilir Ağ Servisleri konusu yukarıda bahsedilen tüm başlıkları içermektedir.

Yönetilebilir Güvenlik Servisleri

Yönetilebilir Güvenlik Servisleri, sahip olduğunuz BT alt yapısının tümüne ait güvenlik konularını içermektedir. Başlı başlına bir servis olan güvenlik, yönetilebilir servisler içerisinde en kritik öneme sahip servistir. Güvenlik servislerinin kapsamı 2 ana başlıktan oluşmaktadır.

Feature (Özellik)

People (Personel-Uzman)

Özellik: Verilen güvenlik hizmetinin içeriğinin neleri kapsadığıdır. Örneğin Log and Telemetry Collection, Advanced Analytics,Full packet capture

Personel: Verilen servis içerisinde güvenlik hizmetlerini yönetecek uzman personeli ifade etmektedir.

Yönetilebilir Veri Merkezi Servisleri

Yönetilebilir Veri Merkezi Servisleri çözümü diğer çözümlerden farklı olarak daha bütüncül bir yaklaşım içermektedir. Veri merkezi yönetiminin ve uygulamaların kolaylaştırılması, verimliliğin artırılması, operasyonel süreçlerin ölçeklendirilmesi, iş sürekliliği, güvenlik, teknolojiye uyumluluk ve geçiş gibi bir çok önemli başlığı içerisinde bulundurmaktadır.

Yönetilebilir Bütünleşik İletişim Servisleri

Organizasyonların sahip olduğu bütünleşik iletişim sistemleri, tüm iş süreçleri açısından kritik konumda bulunmaktadır. IP cihazları arasında video, voice, mobility gibi servilerin monitör edilmesi ve yönetimi, Medya işleme ve Ses geçidi cihazlarının izlenmesi ve yönetimi Bütünleşik Yönetilebilir Servislerin konusu kapsamına girmektedir.